Sonuç Bildirileri

Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'ye Olası Etkileri

İSTANBUL STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SONUÇ BİLDİRİSİ


14.11.104 tarihinde yapılan  “Ortadoğu’daki Son Gelişmeler ve Türkiye’ye Olası Etkileri” başlıklı beyin fırtınasında;

 

1- Türkiye’nin Dış Politikası’nın halk tarafından yeterince bilinmediği ve halka anlatılması gerektiği,

2- Ortadoğu’daki belirsizliğin Türkiye’ye zarar verdiği ve bu zararları minimize etmek için; demokratik reformlarla birlikte güvenlik tedbirlerine daha fazla önem verilmesi gerektiği,

3- Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarını tehdit edecek yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği,

4- Toplumsal olaylarda, istihbari zaafların olduğu,

5- Uluslararası anlamda yalnızlaştırılmaya ve izole edilmeye çalışılan Türkiye’nin ikili ilişkilerle bu izolasyondan kurtulması için daha fazla gayret göstermesi gerektiği,

değerlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

     İSDAM