Hakkımızda

İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM), yerel ve küresel ölçekli siyasi, iktisadi ve ictimai konularda araştırmalar yapmak, politika ve stratejiler geliştirmek amacıyla 2013 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur.
 
İSDAM, ufuk açıcı, dönüştürücü fikirlerle; ülkemizi ve dünyayı korumak, sürdürülebilir bir kalkınmayı temin etmek, insan ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekte insanın mutluluğunu gerçekleştirecek fikirleri esas alarak, bu alanda yapılan akademik çalışmaları destekler.
 
İSDAM, sosyal ve politik konularda ön gördüğü değişimi sağlamak için pratik stratejiler geliştirir ve bu stratejileri hayata geçirmek için sosyal medya ve diğer etkili iletişim araçlarını kullanır.
 
İSDAM, sosyal, siyasal, ekonomik ve çevre sorunlarına karşı çözümler oluşturmak için hükümetler, siyasal partiler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte çalışır.
 
Yenilikçi fikirlerle; hükümetlere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve şirketlere yeni stratejiler geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.
 
Hiçbir siyasi ve ideolojik düşüncenin baskı ve tesiri altında kalmadan tamamen özgür irade ile siyasal, toplumsal ve ekonomik konularda çözümler üretir.
 
Siyasal, ekonomik ve hukuki konularda bağımsız raporlar, makaleler ve yazılar hazırlar. Eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde çalışır.
 
İSDAM, kişi ve kurum haklarına saygılı, doğru, adil ve bağımsız çalışma ilkelerinden ayrılmadan; ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı olan barış, huzur ve adaletin tesisi için çalışır.