Proje Kapsamı

Üç kıtada yüzlerce yıl hüküm süren Osmanlı Imparatorlugu, devlet hayatında çok kısa denilebilecek bir sürede çözülme sürecine girmiş ve yüzlerce yıl bir arada ve barış içerisinde yaşadıgı toplumlarla olan tarihi, kültürel ve ekonomik bagları kopartılmıştır. Osmanlı cografyası üzerinde Avrupa’da 17, Kafkaslar’da 4, Ortadogu’da 15 ve Afrika’da 15 olmak üzere 51 devlet kurulmuştur.

 

Proje ile, ilk etapta Osmanlı cografyasında kurulan Avrupa’daki 6 ülkenin (Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Makadonya, Karadag ve Arnavutluk) siyasi tarihi, siyasal kurumları, cografi özellikleri kültürel yapısı, tarihsel süreç içerisinde geçirdigi degişimler, anahtar kavramlar ve bu gün bu ülkelerde nelerin tartışıldıgının araştırılarak gençlerimizle paylaşılması planlanmaktadır. Bu ülkelerin seçilmesinde, bu ülkelerle ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel baglar dikkate alınmıştır.

 

Proje ile, gençlerimizin, entelektüel ve sosyal manada yetişmiş, evrensel ve insanî degerlere sahip, milli ve manevi degerlerine baglı, uluslararası konularda ve ülkeler hakkında bilgi ve özgüven sahibi, ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak, amaçlanmaktadır.

 

Üç kıtada yüzlerce yıl hüküm süren Osmanlı Imparatorlugu, devlet hayatında çok kısa denilebilecek bir sürede çözülme sürecine girmiş ve yüzlerce yıl bir arada ve barış içerisinde yaşadıgı toplumlarla olan tarihi, kültürel ve ekonomik bagları kopartılmıştır. Osmanlı cografyası üzerinde Avrupa’da 17, Kafkaslar’da 4, Ortadogu’da 15 ve Afrika’da 15 olmak üzere 51 devlet kurulmuştur.

 

Proje ile, ilk etapta Osmanlı cografyasında kurulan Avrupa’daki 6 ülkenin (Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Makadonya, Karadag ve Arnavutluk) siyasi tarihi, siyasal kurumları, cografi özellikleri kültürel yapısı, tarihsel süreç içerisinde geçirdigi degişimler, anahtar kavramlar ve bu gün bu ülkelerde nelerin tartışıldıgının araştırılarak gençlerimizle paylaşılması planlanmaktadır. Bu ülkelerin seçilmesinde, bu ülkelerle ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel baglar dikkate alınmıştır.

 

Proje ile, gençlerimizin, entelektüel ve sosyal manada yetişmiş, evrensel ve insanî degerlere sahip, milli ve manevi degerlerine baglı, uluslararası konularda ve ülkeler hakkında bilgi ve özgüven sahibi, ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak, amaçlanmaktadır.