POLİTİKA

Dış Politika

Osmanlı imparatorluğu sonrasında olabildiğince “Osmanlı mirasının reddi” üzerine inşa edilen ve bu minval üzerine şekillenen Türk Dış Politikası, 2000’li yıllarda ye

Dış Politika - POLİTİKA - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi

nilenme sürecine girmiştir. Türk dış politikasındaki bu dönüşüm, alışılmış pasif siyaseti benimseyenlerce “eksen kayması” olarak nitelendirilmiştir.

Türkiye’nin Anadolu coğrafyası dışında etkinlik alanı oluşturmak için, Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere Kafkaslardaki artan faaliyetleri, batılı ülkelerce “Yeni Osmanlıcılık” olarak nitelendirilmiş ve Türkiye’nin değişen dış politikasını eski günlerine döndürme çabaları hız kazanmıştır.

Son yıllarda, Türkiye’yi küresel bir güç ve aktör konumuna getirmek için Türkiye’nin komşu ülkelerle enerji başta olmak üzere ticari ortaklıklar artırma gayretlerini görüyoruz. Türkiye’nin “komşu ülkelerle sıfır sorun politikası”, Türkiye’ye komşu ülkelerde, Arap Baharı olarak adlandırılan ve bugün uluslararası güçlerin sıcak çatışmalarla müdahil olduğu bir coğrafi alana dönüştü.

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD’nin kısaca Ortadoğu ülkelerindeki demokratik yapıları destekleyeceği ve totaliter iktidarların görevden uzaklaştırılması şeklinde özetlenen “Büyük Ortadoğu Projesi” bu coğrafyada yaşayan topluluklara sunulan zehirli bir bal misali, 11 Eylül saldırıları ile ABD’ye taşınan savaşın yeniden Ortadoğu’ya ihracı anlamına geliyordu.

Bir yanda Ortadoğu’da yaşanılan sıcak savaş, ekonomik ve siyasi olarak çıkış arayan bir Avrupa Birliği, SSCB sonrası dünya siyasetinde bende varım diyen bir Rusya diğer yanda ise kendi dinamikleri içinde yeni yüzyıl savaşlarına sahne olarak belirlenmiş bir Ortadoğu. Türkiye hiç şüphesiz ki bu sıcak savaşın tam merkezinde yer alıyor. Türkiyesiz bir Ortadoğu siyaseti nasıl mümkün değilse Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda bir siyaset te mümkün görünmüyor.

ABD ve Avrupa Birliği’nde uluslararası siyaseti dizayn etmek üzere kurulmuş “Think Tank” kuruluşları Ortadoğu üzerine kurdukları masalarda her gün yeni politik ve ekonomik fay hatlarını tetikleyecek senaryolar üretiyor.

 

İSDAM olarak biz, uluslararası gelişmeleri takip ederek kamuoyu başta olmak üzere Hükümete, siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına Türk dış politikasına ilişkin hazırladığımız rapor, analiz ve yazılarla destek olmaya çalışacak ve karşılaşacak olduğumuz olası riskleri göstermeye çalışacağız.