POLİTİKA

Güvenlik

Güvenlik - POLİTİKA - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi İki kutuplu dünyadan tek kutuplu bir dünyaya geçiş ile birlikte, soğuk savaşın dolayısı ile uluslararası nitelikte öngörülen güvenlik anlayışının da sona erdiği stratejisyenler tarafından değerlendiriliyordu. Oysa Bosna Hersek’te yaşanılan katliamlar, Çeçen savaşı, Afganistan ve Irak işgalleri, Filistin’de ki bitmeyen savaş ve son olarak ta Ortadoğu gayyasında katledilen insanlık… hep uluslararası bir nitelik taşıyordu.

1.ve 2. Dünya savaşları ile “düzensizlik” üzerine inşa edilen “yenidünya düzeni”, çatışmaları sona erdirmediği gibi çatışmalara asıl kaynak teşkil etti.

21. yüzyıla, derin ayrışmalar ve toplumsal niteliğe bürünen çatışmalarla giren dünyadaki tehdit algılamaları da değişti. Silahlı gücün yanında “soft power” “yumuşak güçlerin” de ne derece önemli olduğu, -SSCB’nin dağılması ile soğuk savaşın sona erdiğini düşünenlerin aksine- yeniden anlaşılmaya başladı.

Ulusal mahiyette değerlendirilen güvenlik stratejilerinin eksikliği görülerek; yeni güvenlik stratejileri, uluslararası bir niteliğe bürünmeye başladı. Yeni bir kavram olarak “security knowledge” “bilgi güvenliği” kavramı gelişti. Bilinen Kara, Deniz ve Hava gücüne ek olarak yeni bir birim “siber savaşlara” hazırlık için kurulmaya başlandı. Son olarak nükleer ve biyolojik silahlara sahip olmak hala caydırıcı bir güç olarak varlığını devam ettirdi.

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde savunma ve karşı operasyonel gücü eline geçirmek veya bu gücü sürdürmek için istihbarat faaliyetleri daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Türkiye tüm bu güvenlik tehditlerinin neresinde duruyor? Türkiye’nin olası bu tehditlere karşı hazırlık durumu ve yapılması gerekenler neler? En önemli de Türkiye, kendisine karşı Anadolu’ya ayak bastığından bu yana bitmeyen bir kinle kurulan tuzakların ve kumpasların ne kadar farkında?

İSDAM olarak biz, tüm bu sorulara cevap bulmaya ve ülkemizin güvenliğine ilişkin yakın ve uzak tehditleri bağımsız bir gözle değerlendirmeye, Hükümet başta olmak üzere; ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmeye, yönlendirmeye ve tedbir almaya yönelik; raporlar, analizler ve araştırma yazıları hazırlayacağız.

İSDAM olarak biz, ülkemizin güvenlik zaafının olduğu değerlendirilen konularda Akademik ve sosyal çalışmaların hazırlanmasına yönelik projeler hazırlayacağız.

İSDAM olarak biz, barışa, huzura ve insanın mutluluğuna yönelik çalışmalara destek olacağız.