Kurumsal Katılımlar

ASKAD Seminer Programı

İSDAM Başkanı Ayhan Koç ASKAD Akademik Sosyal Kültürel Araştırmalar Derneği'nin Türkiye'de Sistem Arayışları Bağlamında " Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Mukayesesi" konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.

ASKAD Seminer Programı - Kurumsal Katılımlar - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi

ASKAD Seminer Programı - Kurumsal Katılımlar - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi

ASKAD Seminer Programı - Kurumsal Katılımlar - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi