Kurumsal Katılımlar

İSDAM, Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'ndaydı
İSDAM, Milli İrade Platformu Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması Yemeğine Katıldı

İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM)'miz, son bir yıl içinde ülkemizde yaşanana milli iradeye dönük engelleme ve operasyonlara karşı oluşturulmuş olan Milli İrade Platformu'nun önce gazetelerde yayımlanan ilanına destek verdi ve sonrasında yapılan Milli İrade Platformu Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması yemeğine katılarak, milli irade üzerinde kurulmaya çalışılan vesayet ve tahakkümün karşısında yer aldığını deklare etti.

 
İSDAM, Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmasındaydı - Kurumsal Katılımlar - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi