İSDAM AKADEMİ

Ortadoğu Okumaları

ORTADOĞU OKUMALARI

Ortadoğu; konumu, kaynakları, medeniyetlerin doğum yeri ve mozaik yapısı bakımından dünya politikasının en önemli ve en göz önünde bulunan bölgelerinden biridir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birleştiren coğrafi yapısı, ticaret rotalarını birleştiren konumu, uygarlıkların ve dinlerin ortaya çıktığı, birçok kültürü birlikte kaynaştıran yapısı ile Ortadoğu, hem uyumun hem de çatışmanın kol kola gezdiği bir bölgedir. Bölge, dünya petrol rezervlerinin %65’ine sahip olması bakımından dünya kamuoyu ve diplomasisinde sürekli gündemde olan, küresel güçlerin üzerinde sürekli planlar hazırladığı ve uyguladığı önemli bir bölgedir. Bu bakımdan sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konumunun gün geçtikçe değerinin artması, Ortadoğu bölgesinde kendisinden bağımsız olarak sürekli bir değişim ve dönüşüm geçirmesine neden olmaktadır. Bu durum, Ortadoğu ile sınır komşuluğu dışında ortak geçmişe, kültüre, dine ve değerlere sahip Türkiye için önemli bir konudur ve Türkiye dış politikasında Ortadoğu önceliğe sahiptir.

Bugün Suriye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, Sudan, Libya ve Yemen’i kapsayan Ortadoğu coğrafyası bahsi geçen kültürel öğeleri, mozaik yapısı ve binlerce yıllık geçmişi değil, insani krizler, savaşlar, baharlar ve darbelerle anılmaktadır. Buna sebep olan şey ise yine bölgenin sahip olduğu zenginlikler ve kendi inisiyatifi dışında küresel güçlerin kendi üzerinde yürüttüğü politikalardır. Bu politikalar bölgeyi sosyal, siyasi ve ekonomik yönden iş yapamaz kendi kendine yetemez hale getirdiği gibi bölgenin içinde bulunduğu belirsiz durum milyonlarca insanın yokluk çekmesine, ülkelerini terk ederek mülteci, sığınmacı ve göçmen konumuna geçmelerine neden olmaktadır. Ortadoğu’nun son durumu her ne kadar ulusal ve uluslararası arenalarda tartışılıyor ve yeni politikalar üretiliyor olsa da durum halen daha belirsizliğini korumaktadır.

Medeniyetler ve kültürlerin merkezi Ortadoğu, özgürlüğünü, demokratik yapısını, insan haklarını ve hukukunu gözlerimizin önünde gün geçtikçe kaybediyor veya kendisi olmaktan çoktan çıkmış bulunuyor. Türkiye ise bugün tek başına hem özgürlük mücadelesi vererek hem de mazlumun yanında yer alarak küresel güçlere meydan okuyor. Tüm bu nedenlerle Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durumun daha iyi irdelenmesi, geçmişine ve geleceğine ışık tutulması, içinde bulunduğu karmaşık yapının çözümlenmesi ve Ortadoğu’yu aslına döndürülmesi için ulusal ve uluslararası yönetimlere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, akademisyenlere, özel iştiraklere ve medyaya büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bölgede insani boyutu derinlemesine düşünülmüş, özgürlük ve güvenlik dengesi sağlanmış bütüncül, daha uygulanabilir politikaların üretilmesine ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu politikaların üretilmesi de ancak bu bölgeyi her yönüyle tanıma ve anlamayla mümkündür.

Gençlerin dünyayı ve yaşadığı dönemi anlamada, özelde ise yukarıdaki nedenlerle Ortadoğu'yu derinlikli okuyarak anlamaları ve konumlandırmaları /konuşlanmaları büyük önem taşımaktadır. Bu saiklerle, Ensar Vakfı, İZÜ, İSDAM ve HÜRMED işbirliğiyle Ortadoğu coğrafyasının siyasi, dini, toplumsal yapısı ve tarihi bağlamında mevcut durumu ve gelecek tahayyülünün STK temsilcileri, akademisyenler ve bölge uzmanları tarafından ele alınacağı ‘Ortadoğu'yu Okuma Anlama Seminerleri’ programı gerçekleştirilecektir.


“Ortadoğu Okumaları” kabul listesi için tıklayınız.     


Ortadoğu Okumaları - İSDAM AKADEMİ - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi