İSDAM AKADEMİ

Siyaset Sosyolojisi

Siyaset kavramı hem siyaset biliminin hem de siyaset sosyolojisinin ortak bilimsel öznesidir. Siyaset bilimi; siyasal rejimler, devlet, siyasal partiler gibi kurumsal yapıları ve normative bağlamda siyasal teoriyi, siyaset tarihini inceler. Siyaset sosyolojisi ise siyaset biliminden farklı olarak, siyaset ile toplum arasındaki ilişkileri önplanda tutar ve bu bakışla bilimsel faaliyetini yürütür. Bu çerçevede siyasal kurumlarla toplum arasındaki etkileşimleri öne çıkartır.

Dr. Görgün Özcan tarafından 8 hafta süre ile gerçekleştirilen "Siyaset Sosyolojisi" seminer programı son dersinin ardından katılım belgesi takdimi ile sona erdi.

Seminerlerimiz de Siyaset sosyolojisinin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi aktarıldı. Kavramlar özelinde Siyaset ve siyaset sosyolojisinin farklılıklarına değinilen seminerlerde her hafta katılımcı öğrencilerin belirlenen konu başlıkları üzerinden sunum gerçekleştirmesi istendi.

 

Her hafta bir katılımcının sunumu ile devam eden seminerlerde ders başlıkları olarak;

 

-          Giriş: Siyaset Nedir? Siyaset Sosyolojisi neyi anlatır?

-          Otorite, meşruiyet-yasallık

-          Karizmatik-Geleneksel-Akılcı Otorite

-          Siyasetin Ekonomiye Bağımlılığı tartışmaları, Marx, Gramsci, Althusser

-          Sosyal Tabakalaşma ve Sınıf Kavramı

-          Plato’dan Michels, Mosca ve Pareto’ya: Elit Teorisi ve Seçkinlerin Yönetimi

-          İbn-i Haldun ve Metodu

-          Tarihsel Sosyoloji konu başlıkları işlendi.

 

Başta Dr. Görgün Özcan bey olmak üzere tüm katılımcılara Teşekkür Ederiz.

 

 

 
 
Siyaset Sosyolojisi - İSDAM AKADEMİ - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi

Siyaset Sosyolojisi - İSDAM AKADEMİ - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi

Siyaset Sosyolojisi - İSDAM AKADEMİ - İsdam, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi